The pure-play transformer specialist

Cast Resin Transformer
เป็นหม้อแปลงชนิดแห้งที่ขดลวดด้านแรงสูง ผลิตด้วยตัวนำเป็นลวดทองแดง หรืออะลูมิเนียม ห่อหุ้มด้วยฉนวน Class F ซึ่งฉนวนมีค่าทนอุณหภูมิได้ถึง 155°C ที่ทำด้วย Resin with Glass Fiber Reinforced ซึ่งมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวของวัสดุทั้งสองที่ใกล้เคียงกัน เพื่อลดโอกาสขดลวดแตกร้าวจากการใช้งานช่วงอุณหภูมิสูง กระบวนการหล่อเรซิ่นจะทำภายใต้สภาวะสุญญากาศ ( Vacuum) ทำให้ขดลวดปราศจากจากฟองอากาศ ( Void Free ) มีจุดประสงค์เพื่อใช้แทนหม้อแปลงชนิดน้ำมันในอาคาร หรือพื้นที่ ที่คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยจากเพลิงไหม้เป็นพิเศษ เช่น ในอาคารสูง โรงพยาบาล เป็นต้น หม้อแปลงชนิดนี้จะไม่ติดไฟเมื่อเกิดลัดวงจรหรือระเบิดอันเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้อาคาร
Conventional Low Voltage Dry Type
เป็นหม้อแปลงชนิดแห้งที่ใช้ฉนวน Class H ซึ่งฉนวนมีค่าทนอุณหภูมิได้ถึง 180 °C สำหรับแปลงระบบไฟฟ้าแรงต่ำที่แรงดันไม่เกิน 1000 V.